Skrivtolk

Re-creation tillhandahåller utbildade skrivtolkar till personer med hörselnedsättning. Vi har 24 års yrkeserfarenhet. Vi tolkar på exempelvis utbildningar, föreningsmöten, föräldramöten, bussresor, tingsrätten, bröllop, begravningar, dop, läkarbesök m m.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.
Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

  • hälso- och sjukvård
  • arbetsrelaterade uppdrag
  • begravningar, dop och bröllop
  • fritid
  • viss samhällsservice

SKRIVTOLKEN:

  • Skrivtolkens roll är att möjliggöra kommunikationen mellan dig och den du vill prata med, via text.
  • Skrivtolken förmedlar allt som sägs i ett samtal på ett neutralt och opartiskt sätt.
  • Tolken tar med egen utrustning så som ex dator och i vissa fall projektor och duk (på platser där flera behöver läsa)
  • Vänd dig alltid till den du talar med och inte till tolken.
  • Uppdragets art avgör om det kommer en eller flera tolkar.

SKRIVTOLKEN ÄR:

Opartisk

-Har tystnadsplikt

-Följer etiska riktlinjer

-Deltar inte i samtalet

Vi samarbetar med Landstinget Västmanland och Eskilstuna Tolkcentral

Bokning av skrivtolk görs hos:

Landstinget Västmanland:
Taltelefon 021-17 48 05
Texttelefon: 021- 17 63 81
Mobil (sms): 070- 645 57 81
e-post: tolk@ltv.se

Eskilstuna Tolkcentral:
Taltelefon: 016-10 30 70
Texttelefon: 016-13 02 36
Mobil (sms): 070-333 09 86
e-post: tolkcentralen@dll.se

Vi har utfört uppdrag för:
Tolkcentralen Uppsala
Tolkcentralen Gävle
Tolkcentralen Örebro
Tolkcentralen Falun
Tolkcentralen Karlstad
Tolkenheten Västerås
Tolkcentralen Eskilstuna
Wiks Folkhögskola
TSP- AB